လ အတြက္ UFABET ပရိုမိုးရွင္း

လ အတြက္ UFABET ပရိုမိုးရွင္းေ က်းဇူးျပဳ၍ သင္ပိုမိုႏွစ္သက္ေသာပ႐ိုမိုးရွင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။

Mclubslot ပရိုမိုးရွင္းလာအို အေကာင္းဆုံးထီ၊ Online Casino Promotion အစိုးရထီ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ပရိုမိုးရွင္းနဲ႔အတူ စိတ္ဝင္းစားပီး ေလွ်ာက္ထားလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္.. @40889dbzyp

လာအိုထီ အျမင့္ဆုံး ေလွ်ာ္ေၾကး ၈၃၀ / ေလွ်ာ့ေစ်း ၂၅% အထိ ( Laos Lottery Promotions )

ပရိုမိုးရွင္း လာအိုထီ ( Laos Lottery Promotion )၊ စေတာ႔ထီ | Mclubslot  လာအိုထီကုန္ေဈးႏႈန္းသည္ ၉၀ အထိေငြေပးေခ်ပီး အထူေလွ်ာ့ေစ်း ၂၅% အထိ ရိွသည္။ | Mclubslot  ေလာ့ဂ္အင္ အသင္းဝင္ရန္ * ပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကို @Line မွတစ္ဆင္႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ @40889dbzyp (with the @ prefix). Laos Lottery Promotion ထိုင္းထီ နဲ႔…

huay thai

အစိုးရထီ : အျမင္႔ဆံုး ေလွ်ာ္ေၾကး ၈၃၀ / ေလွ်ာ႔ေစ်း ၃၃ ထိ ( Promotion State Lottery)

အစိုးရထီ ပရိုမိုးရွင္း ( Promotion State Lottery ) အစိုးရထီ : အျမင္႔ဆံုး ေလွ်ာ္ေၾကး ၈၃၀ / ေလွ်ာ႔ေစ်း ၃၃ ထိ | Mclubslot.biz ေလာ့ဂ္အင္ အသင္းဝင္ရန္   * ပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကို @Line မွတစ္ဆင္႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ @40889dbzyp (with the @ prefix). SUPERLOT999 is SUPERLOT999 သည္ ေခတ္မွီေသာ အြန္လိုင္ထီးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။…

huay thai
UFABET BACCARAT

မန္ဘာအသစ္ေလွ်ာက္ၿပီး အပိုဆု +၃၀% ရယူလိုက္ပါ။ ( New Member Registration )

အသင္း၀င္သစ္မ်ားသည္ ၃၀% အပိုဆုေၾကးအားဘတ္ ၃၀၀၀ ျဖင့္ရရွိၾကသည္။ 

အေျခအေန

– မန္ဘာဝင္ပရိုမိုးရွင္းအေနနဲ႔ ပထမဆံုးအၾကိမ္သြင္းလာတဲ႔ ေငြေၾကး ပမာဏရဲ႕ ၃၀% ကိုရရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။
– ပရိုမိုးရွင္းရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္ကေတာ့ ပထမဆံုးသြင္းလာတဲ႔ ေငြေၾကးကို ကစားရပါမည္။
– ထိုေၾကးပမာဏသည္ ထည့္ထားေသာေငြေၾကးပမာဏရဲ႕ ၁၀ ဆျပည့္သြားလွ်င္ ပရိုမိုးရွင္း ၃၀% ကုိရရိွမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
– ဥပမာ – ၁၀၀ ထည့္လိုက္လို႔ ၁၀ ဆ ၁၀၀၀ နိုင္မွ ပရိုမိုးရွင္းရမာမဟုတ္ပါဘူး၊ အဲဒီ ၁၀၀ နဲ႔ ထိုးေၾကး ၁၀၀၀ ျပည့္ေအာင္ ကစားနိုင္ရင္ ပရိုမိုးရွင္းရပါျပီ။
– ထိုးေၾကးက ၁၀၀၀ ထိမေရာက္ပဲ ထည့္ထားတဲ႔ေငြ ၁၀၀ ကုန္သြားရင္ေတာ့ ပရိုမိုးရွင္း မရေတာ့ပါဘူး။
–  ကုမၸဏီသည္ ပရိုမိုးရွင္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပဲေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
* မွတ္ခ်က္ – ပထမဆံုးတစ္ၾကိမ္သြင္းလာေသာ ထည့္ေငြသာ အက်ံဳးဝင္ပါမည္။

* ပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကို @Line မွတစ္ဆင္႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ @40889dbzyp (with the @ prefix).

UFABET UFASLOT

သူငယ္ခ်င္းအား မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ေဘာနပ္ ၂၀ %ခ်က္ခ်င္းရယူပါ။( Refer Friend Promotions )

အႀကံျပဳထားေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ၂၀% မွဘတ္ ၅၀၀ အထိရၾကသည္။ (အေျခအေနမ်ား : Customers မ်ားသည္အပိုဆုေၾကးကိုေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ လည္ပတ္ေငြေၾကးေၾကာင့္ ၁၀ ဆျပည့္သြားလွ်င္)

အေျခအေနမ်ား ( Refer Friend Promotions )

– အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ UFABET.BABY တြင္မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို မိတ္ဆက္ေပးပါက သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ဘတ္ ၅၀၀ အထိေငြသြင္းသည့္ပမာဏမွ ၂၀% အပိုဆုေၾကးကိုရႏိုင္သည္။
– ဥပမာ – သူငယ္ခ်င္းက ၁၀၀ သြင္းလာလွ်င္ ၂၀ ရရိွမွာျဖစ္ပါတယ္၊ သူငယ္ခ်င္းက ၂၅၀၀ နဲ႔ အထက္သြင္းလာမည္ဆိုပါက ၅၀၀ သာရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္၊ ကန္႔သတ္ထားေသာ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ဆက္ ပရိုမိုးရွင္းသည္ အမ်ားဆံုး ၅၀၀ သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
– ကုမၸဏီသည္ ပရိုမိုးရွင္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပဲေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

* ပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကို @Line မွတစ္ဆင္႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။  @40889dbzyp (with the @ prefix).